Promujemy trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

Dodał: M.Kowalczyk Źródło: www.swietokrzyskie.travel
02.012014

W dniu 30 grudnia 2013 roku na nowo powstałej kładce rowerowej w Sielpi Wielkiej, dokonano uroczystego podpisania umowy na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja”. Umowę podpisali: z ramienia Beneficjenta projektu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa oraz Pan Jan Maćkowiak Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości będącą Instytucją Pośredniczącą, reprezentował Z-ca Prezesa PARP Pan Dariusz Szewczyk. Przypomnijmy …Jednym z ważniejszych działań Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 jest projekt „Trasy Rowerowe” (V.2 PO RPW). Przewiduje on, że do końca 2015 r. na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego powstanie ścieżka rowerowa o podłożu utwardzonym, o dł. ok. 2000 km. Blisko 190 km ścieżki przebiegać będzie terenem naszego regionu.  Budowane trasy rowerowe stanowią podstawę realizacji komponentu promocyjnego.

Celem projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-promocja”, jest wykreowanie i promocja markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem, zwłaszcza turystyką rowerową. Wartość projektu opiewa na kwotę 24 870 588,44 zł. Województwo Świętokrzyskie będące Beneficjentem projektu, zrealizuje wszystkie działania w imieniu i na rzecz pozostałych województw Polski Wschodniej. Partnerem wykonawczym projektu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Projekt obejmuje przeprowadzenie spójnej ogólnopolskiej kampanii promocyjnej z użyciem telewizji, radia, prasy, Internetu oraz szeregu innych narzędzi uzupełniających. Nacisk położony zostanie również na rozwój trasy jako produktu turystycznego. Wdrożone zostanie oznakowanie turystyczne, wykonane zostaną witacze, uruchomiona zostanie sieć kwater przyjaznych rowerzyście, a także system certyfikacyjno-lojalnościowy obejmujący m.in. szlaki turystyczne, kwatery noclegowe, pamiątki i rozwiązania proekologiczne. Zakończenie realizacji wszystkich działań planowane jest do 31 grudnia 2015 roku.

Osoba do kontaktów roboczych w sprawie projektu: Grzegorz Szczęsny – tel. +48 515 062 076, e-mail: g.szczesny@swietokrzyskie.travel.
  

Bookmark and Share

Pozostałe artykuły:

test 26.01.2017

26.012017
Komentarzy: 0

Godziny otwarcia atrakcji turystycznych podczas weekendu majowego

29.042016
Dodał: M.Kowalczyk Komentarzy: 0

Archiwum

Popularne


Najczęściej komentowane


Newsletter

Bądź na bieżąco z naszym blogiem

Polecamy