Branża i naukowcy dyskutowali o markowych produktach turystycznych

Dodał: M.Kowalczyk Napisał: J.Panek Źródło: ROT WŚ
20.122012

Jaka będzie przyszłość świętokrzyskiej i polskiej turystyki? Jakie rysują się trendy? Jak prognozować ruch turystyczny, jak kreować nowe produkty turystyczne, jak modyfikować obecne? Jaka jest rola Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w promowaniu i kreowaniu markowych produktów turystycznych województwa świętokrzyskiego? O tym wszystkim dyskutowali naukowcy i specjaliści z branży promocyjnej oraz turystycznej podczas seminarium „Wykreowanie markowych produktów turystycznych szansą na sukces wizerunkowy regionu".

Odbyło się ono 7 grudnia w Sali Kameralnej  Filharmonii Świętokrzyskiej i zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, w tym przedstawicieli biur podróży, naukowców, przedstawicieli branży PR oraz studentów kieleckich uczelni z kierunków turystycznych.

Bardzo ciekawe wystąpienie dotyczące naukowych podstaw prognozowania i kryteriów oceny markowych produktów turystycznych zaprezentował pierwszy prelegent, prof. Wiesław Alejziak z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa z Kielc. Jego prezentacja nosiła tytuł: „Sekwencyjna Analiza Trendów Turystycznych (SATT) jako nowa metoda diagnozowania i prognozowania zmian na rynku oraz instrument kreowania innowacyjnych produktów turystycznych”. Profesor pokazywał w swoim wystąpieniu nie tylko procesy, które zachodzą w światowej turystyce, ale także transponował je na grunt lokalny. Udowodnił, że do badań na kreacją nowych markowych produktów turystycznych można zastosować naukowe wzory, a  turystyka, jako branża dość skomplikowana, ma wiele wspólnego z geometrią fraktalną, która pozwala zmierzyć to, czego nie mierzy tradycyjna geometria euklidesowa.

Pani Barbara Tutak z Polskiej Organizacji Turystycznej wskazywała na analogię kampanii promocyjnej Polski z kampanią promocyjna regionu i nawoływała do poszukiwania spójności w obu działaniach, co po prostu je wzajemnie wzmocni. Tytuł jej prezentacji, czyli: „Strategia spójności kampanii POT - ROT – Promujmy Polskę razem!” w oczywisty sposób wskazywał, że z takich wspólnych działań, choćby w zakresie szaty graficznej, można odnieść dużo więcej korzyści.

 Dr Cezary Jastrzębski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Meandry polityki kreowania markowych produktów turystycznych w regionie świętokrzyskim” analizował z kolei strategię rozwoju branży turystycznej w naszym regionie i proponował weryfikację niektórych celów, gdyż jego zdaniem niektóre z nich po kilku latach wymagają znaczącej aktualizacji. Proponował także zawężenie grupy promowanych produktów turystycznych.

Cezary Molski, dyrektor Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zwracał z kolei uwagę, że wszelkie działania promocyjne mają sens tylko wówczas, gdy dla branży turystycznej przekładają się na wymierne efekty finansowe. Jego wystąpienie zatytułowane „Od waloru do destynacji turystycznej – droga do budowania wysokiej jakości oferty turystycznej” podkreślało ogromne znaczenie istnienia konkretnych ofert turystyki przyjazdowej, bez których wszelkie działania promocyjne nie mają zbyt dużego sensu.

Ostatnim prelegentem w pierwszym bloku wystąpień był Łukasz Wilczyński z agencji Planet PR. Jego prezentacja: „Storytelling, questing i grywalizacja w turystyce dziedzictwa i promocji województwa świętokrzyskiego” mówiła o nowej formie turystyki, bardziej spersonalizowanej, sięgającej do korzeni, legend, opartej na zaciekawianiu odbiorcy i angażowaniu go w produkt turystyczny poprzez gry terenowe. Legenda marki – to jego zdaniem przyszłość turystyki.

W drugim bloku seminarium jako pierwsza wystąpiła dyrektor biura Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Małgorzata Wilk – Grzywna, która podsumowała działania ROT WŚ w zakresie promocji markowego produktu turystycznego. Jej prezentacja, zatytułowana: „W drodze ku doskonałości… czyli opowieści o świętokrzyskiej wędrówce od strategii do markowego produktu” szczegółowo opisywała wszystkie etapy działań w tym zakresie. Znakomitym uzupełnieniem jej wystąpienia była prezentacja Anny Mandziuk pod tytułem: „Konsekwentnie do przodu, czyli kontynuacja efektywnej promocji regionu na przykładzie projektu „Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych szansą na sukces wizerunkowy regionu”. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się w tym momencie o tym, że ROT WŚ nie porzuca swoich projektów, tylko na bazie pierwszych, pionierskich, buduje i tworzy kolejne.

Wielkie zainteresowanie wzbudziło także wystąpienie kierownika Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach, Grzegorza Szczęsnego pod tytułem: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – potencjalny, markowy produkt turystyczny regionu”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się bowiem, jak będzie wyglądał planowany przebieg tras rowerowych oraz ich promocja.

Jarosław Panek z ROT WŚ w swojej prezentacji:  „Czarowanie na ekranie i nie tylko – czyli rola mediów w wykreowaniu i promocji produktów turystycznych”  analizował z kolei skuteczność poszczególnych kanałów dystrybucji reklam, wskazując, że telewizja wciąż pozostaje najbardziej skutecznym nośnikiem treści reklamowych o województwie świętokrzyskim.

Anna Drzewiecka, również z ROT WŚ, w swojej prezentacji pod tytułem: „Dobre praktyki w rozwijaniu i promocji produktów turystycznych poprzez profesjonalne ich oznakowanie oraz działania wydawnicze i medialne” opowiadała o wydawnictwach promocyjnych, przewodnikach oraz mapach, które wciąż dla turystów i gości targów turystycznych są niezbędne.

Materiałem do dyskusji na koniec seminarium było z pewnością wystąpienie Barbary Petrus z Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, która przez wiele zajmowała się turystyką od strony praktycznej jako szef hoteli, ośrodków i biur podróży. Jej referat pod tytułem: „Sprzedaż przez biura podróży markowych produktów turystycznych regionu Świętokrzyskiego” wywołał temat komercjalizacji produktów turystycznych. Wielu uczestników seminarium podkreśliło w niej, że w województwie świętokrzyskim wciąż nie ma wyspecjalizowanych biur podróży, które przyjmowałyby turystów w regionie i organizowały im wolny czas. Postulat powołania takiego biura oraz likwidacji barier prawno – finansowych, związanych z taką działalnością jest jednym z najważniejszych wniosków, płynących z seminarium.

Bookmark and Share

Pozostałe artykuły:

test 26.01.2017

26.012017
Komentarzy: 0

Godziny otwarcia atrakcji turystycznych podczas weekendu majowego

29.042016
Dodał: M.Kowalczyk Komentarzy: 0

Archiwum

Popularne


Najczęściej komentowane


Newsletter

Bądź na bieżąco z naszym blogiem

Polecamy